40-LETNICA KAJAK KANU KLUBA TACEN – KD SLOVENICA

Podatke zbrala in pripravila tekst:
Metka Savšek

Fotograflje:
arhiv družine Savšek,
Janez Skok in arhiv kluba

Začetki

Konec septembra letošnjega leta 2005, naš sedanji Kajak kanu klub Tacen – KD Slovenica (ki je tekom svoje zgodovine nosil tudi druga imena kot so: KKK Rašica in KKK Avtohiša Real Vižmarje-Brod) praznuje 40. letnico svojega obstoja, če za mejnik določimo prvi pisan zapis o Ustanovnem zboru Kanu kluba Tacen.

Torej, lahko bi rekli, da je klub v svojem bitju, žitju in razvoju, letos stopil v svoja najbolj zrela leta.

Ko smo v klubu leta 2000 praznovali 35-letnico, smo v pogovorih s starejšimi člani kluba prišli tudi do spoznanja, da je zgodovina kajaka v tem okolišu še mnogo starejša kot nam je uspelo izbrskati po pisnih virih. Ustni viri namreč pripovedujejo o prvih kajakaških podvigih pod mostom na Brodu že od leta 1948 dalje, vodja teh zanesenjakov, med katerimi so bili takrat Papež Maks, Jakus Marjan in še mnogi drugi, pa je bil Viktor Erjavec, oče sedanjega slovenskega obrambnega ministra.

O njihovih podvigih in nadaljnem razvoju tacenskega kajakaštva, smo lahko veliko izvedeli iz ustnega pripovedovanja akterjev, pa tudi iz prekrasne in poučne razstave, ki so jo pripravili ob letošnjem junijskem Evropskem članskem prvenstvu v Tacnu zanesenjaki, ki dandanes slišijo na ime Turistično drustvo Šmama gora – Tacen. Veliko svojega zgodovinskega spomina in gradiva so zbrali v sodelovanju z enim najsterejših še aktivnih klubskih članov, Jožetom Kepicem. Za nas, ki smo v klubu aktivnejši šele v tem stoletju, je bila ta razstava zelo zanimiv in poučen izlet v zgodovino kajaštva v teh krajih.

A kot že rečeno, je prvi pravi pisni zapis, kot dokaz, da je na tem ozemlju pod Šmamo goro na obeh bregovih reke Save, obstajal kajakaški duh med prebivalstvom, ravno zapis ustanovnega odbora Kanu kIuba Tacen, ki se je zgodil 30. septembra 1965.
Ustanovni člani društva Kanu klub Tacen (po zapisinku z dne 30. 9. 1965):
–    Vest Viktor – predsednik
–    Kepic Jože
–    Ovčak Matija
–    Čižman Albin
–    Slavec Stane
–    Ovčak Bojan
–    Rojko Marjan
–    Thaler Tomaž
–    Stržinar Andrej
–    Brumat Miro

Povejmo še to, kot zanimivost iz tistih časov in za primerjavo s sedanjimi časi, ko vsi zahtevamo rezultate tekmovanja v nekaj minutah po končani tekmi: včasih je bila vsaka tekma na Savi velik praznik, ljudje so si vzeli čas , saj so morali počakati, da se rezultati “peš” natipkajo na pisaini stroj, vmes pa je bil čas za druženje in debate ob dobri jedi in pijači…

Milka Pance, ena najaktivnejših staršev tekmovalcev v zgodovini kluba pri pridobivanju klubskih sponzojev. Na sliki s svojim možem, zelo marljivim bivšim predsednikorn kluba, Matjažem Albrehtom, za časa katerega je bilo izvedenih nekaj odličnih investicij za modernizacijo in izboljšavo tacenske proge, mehanizma tekmovalnih vratic na njej, ureditev nabrežine pred klubsko stavbo proti vsakokratnim poplavam ob nalivih, in splošna modernizacija in izboijšave vseh klubskih prostorov.

Klub danes

O zgodovini kluba, velikih klubskih mejnikih in tekmovanjih, ki so se odvijala na naši progi, je bilo ze veliko povedanega ob 35-letnici in zapisanega v ob tej priliki izdani brošuri, ki jo je pripravila takrat zelo aktivna klubska članica Milka Pance, ravno tako o uspehih naših tekmovalcev, o katerih smo dandanes preko medijev in svetovnega spleta kar ažurno obveščeni. Naši tekmovalci hrepenijo predvsem po olimpijskem odličju, saj na piedestalu najboIjših, ki so se kalili v našem klubu, zaenkrat še vedno nosi primat srebrna olimpijska kolajna našega člana Andraža Vehovarja iz daljnega leta 1996, njegov športni duh pa še vedno preveva misli vsakega našega klubskega tekmovalca in služi kot vzor, kako se koncentrirati, kako delati in sanjati visoko, višje in še dlje…

Vsako leto se v klubsko kajak šolo priključi veliko mladih, ki jih veseli ta šport in celotno vzdušje okrog njega, voda in njene lepote, klubski trenerji pa se po svojih najboljših močeh trudijo, da jim pokažejo svoje znanje in jih spodbudijo, utrdijo in vodijo na njihovih poteh do velikih športnih uspehov, če to ne, pa vsaj do drugih življenjskih radosti, ki jih je v tem športu dostikrat le potrebno zagledati in začutiti.

V tem prelepem športu v našem klubu vztrajajo člani tudi že več kot 40 let in ta njihova pozitivna energija vedno znova pritegne nove člane, da se nam pridružujejo pri poigravanju in preigravanju s tisočobličnimi pojavi vodnih preprek, zaprek, prelivov in preskokov…vsi v smeri novega, boljšega, najboljšega. Tekmovalci v borbi in iskanju načina, kako doseči in preseči tisto največ, v desetinkah sekunde zmagati in premagati tekmece, ostali pa v iskanju kvalitetnega izrabljanja prostega časa, iskanju neodkritih lepot v kotičkih ob vodnih bregovih rek in morij tega našega prekrasnega planeta Zemlje…

Čestitke klubu in želje vsem njegovim nekdanjim, sedanjim in bodočim akterjem, da ga na njegovi poti spremljajo še naprej tako kot dosedaj uspešno, vseskozi obrnjeno proti pozitivnim ciljem in novim slastno strastnim doživetjem na vodi.

V Ljubljani, september 2005