Urnik treninga poligon Tacen 10.08.2020 – 16.08.2020
10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 15.08.2020 16.08.2020
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30  SE, LJ  SE, CE, JAP
09:30-10:00  SE, LJ  SE, CE, JAP
10:00-10:30  KZS 1  KZS 1
10:30-11:00  KZS 1  KZS 1
11.00-11:30  KZS 2  KZS 2
11:30-12:00  KZS 2  KZS 2
12:00-12:30  TAC, SIM  TAC, SIM  CE, SE
12:30-13:00  TAC, SIM  TAC, SIM  CE, SE
13:00-13:30  USA, AUT  KRŠ, LJ, USA  CE, USA, ČAT, FRA LJ, KRŠ
13:30-14:00  USA, AUT  KRŠ, LJ, USA  CE, USA, ČAT, FRA LJ, KRŠ
14:00-14:30  TAC, SIM TAC, SIM
14:30-15:00  TAC, SIM  TAC, SIM
15:00-15:30  KZS 1  KZS 1
15:30-16:00  KZS 1  KZS 1
16:00-16:30  KZS 2  KZS 2
16:30-17:00  KZS 2  KZS 2
17:00-17:30  LJ, KRŠ, GER USA, JAP, FRA, GER
17:30-18:00  LJ, KRŠ, GER USA, JAP, FRA, GER
18:00-18:30
18:30-19:00

Dodatne informacije-kontakt: poligontacen@gmail.com

UPORABA POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST

REŽIM TRENINGA NA KAJAKAŠKEM POLIGONU TACEN Za trening na poligonu se je potrebno najaviti v naprej. Vzrok so zahteve HE BROD, RIBIŠKE DRUŽINE MEDVODE in SAVSKIH ELEKTRARN. To izhaja iz dogovora med omenjenimi uporabniki Savske vode v Tacnu. Ker se vodostaj spreminja dnevno in je odvisen od dotoka, smo dolžni upoštevati nekaj zahtev na in ob kajakaškem poligonu. Na primer: zahteva po biološkem minimumu v kraku Save pod Breznikom, ob tem pa zagotoviti tudi zadosten dotok vode v dovodni kanal elektrarne in varno vadbo na poligonu. To smo dolžni zagotoviti ob odpiranju mehkega jezu na poligonu. HE BROD lahko tudi z raznimi nujnimi in nepredvidenimi vzdrževalnimi deli na elektrarni (na primer čiščenjem grobe rešetke…) poseže v naš predvideni urnik vadbe. Tako, kot ni mogoče vremena zanesljivo napovedati za daljše obdobje v naprej, tudi ni mogoče vodostaja, ki je v veliki meri odvisen od padavin. Potrebno je predhodno sporočanje potrebe po vodi na poligonu s strani trenerjev, najkasneje do sobote za prihodnji teden. Zaradi naštetega v prejšnjem odstavku se le tako lahko sestavi zanesljiv urnik vadbe na poligonu v naslednjem tednu. Urnik vadbe bo objavljen najkasneje v nedeljo na spletni strani KKK Tacen. Minimalno število vadečih tekmovalcev na poligonu, da se voda lahko odpre, je za domače slovenske klube trije tekmovalci, za tuje pa pet tekmovalcev. Še obvestilo. V dneh brez predhodnega dogovora s SAVSKIMI ELEKTRARNAMI o konstantnem pretoku skozi HE MEDVODE, to je ko ni tekmovanj in uradnih treningov, lahko vodostaj v Savi znatno naraste, saj so s pogodbo SAVSKE ELEKTRARNE z odjemalcem električne energije GEN dolžni pokrivati električne manjke v omrežju in je možen večji, krajši nenapovedan porast vodostaja. Sestavil Jože Vidmar