Urnik treninga poligon Tacen  20.5.2019-26.5.2019
20.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 24.5.2019 25.5.2019 26.5.2019
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30 Jap Jap Jap Jap Jap Se
09:30-10:00 Jap Jap Jap Jap Jap Se
10:00-10:30 Tac Tac Tac Tac Jap
10:30-11:00 Tac Tac Tac Tac Jap
11.00-11:30  Se Se
11:30-12:00  Se Se
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30  Se
13:30-14:00  Se
14:00-14:30 Jap Se Se, Jap
14:30-15:00 Jap Se Se, jap
15:00-15:30  Sim  Lj  Sim, Lj
15:30-16:00  Sin  Lj  Sim, Lj
16:00-16:30  Tac  Lj Ce  Lj
16:30-17:00  Tac  Lj Ce  Lj
17:00-17:30  Lj Se
17:30-18:00  Lj Se
18:00-18:30 Rekreacija
18:30-19:00 Rekreacija

UPORABA POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST

Dodatne informacije tel.: +386(0)41686606 ali vidmarjo@gmail.com REŽIM TRENINGA NA KAJAKAŠKEM POLIGONU TACEN Za trening na poligonu se je potrebno najaviti v naprej. Vzrok so zahteve HE BROD, RIBIŠKE DRUŽINE MEDVODE in SAVSKIH ELEKTRARN. To izhaja iz dogovora med omenjenimi uporabniki Savske vode v Tacnu. Ker se vodostaj spreminja dnevno in je odvisen od dotoka, smo dolžni upoštevati nekaj zahtev na in ob kajakaškem poligonu. Na primer: zahteva po biološkem minimumu v kraku Save pod Breznikom, ob tem pa zagotoviti tudi zadosten dotok vode v dovodni kanal elektrarne in varno vadbo na poligonu. To smo dolžni zagotoviti ob odpiranju mehkega jezu na poligonu. HE BROD lahko tudi z raznimi nujnimi in nepredvidenimi vzdrževalnimi deli na elektrarni (na primer čiščenjem grobe rešetke…) poseže v naš predvideni urnik vadbe. Tako, kot ni mogoče vremena zanesljivo napovedati za daljše obdobje v naprej, tudi ni mogoče vodostaja, ki je v veliki meri odvisen od padavin. Potrebno je predhodno sporočanje potrebe po vodi na poligonu s strani trenerjev, najkasneje do sobote za prihodnji teden. Zaradi naštetega v prejšnjem odstavku se le tako lahko sestavi zanesljiv urnik vadbe na poligonu v naslednjem tednu. Urnik vadbe bo objavljen najkasneje v nedeljo na spletni strani KKK Tacen. Minimalno število vadečih tekmovalcev na poligonu, da se voda lahko odpre, je za domače slovenske klube trije tekmovalci, za tuje pa pet tekmovalcev. Še obvestilo. V dneh brez predhodnega dogovora s SAVSKIMI ELEKTRARNAMI o konstantnem pretoku skozi HE MEDVODE, to je ko ni tekmovanj in uradnih treningov, lahko vodostaj v Savi znatno naraste, saj so s pogodbo SAVSKE ELEKTRARNE z odjemalcem električne energije GEN dolžni pokrivati električne manjke v omrežju in je možen večji, krajši nenapovedan porast vodostaja. Sestavil Jože Vidmar