JERNEJ ABRAMIČ

Trener koordinator skupne trenažne skupine vseh ljubljanskih klubov  vključenih v program »trajnostni olimpijski projekt«