Prestavitev roka za odpovedi tekmovanja

Zaradi trenutnih izrednih ukrepov zaradi Covid, katerih veljavnost preneha 11.4.2021, organizator (KKK Tacen in KZS) prestavlja rok za odpoved tekmovanja na ponedeljek 12.4.2021.

Organizacijski odbor KKK Tacen

Postponement of the deadline for cancellations of the competition

Due to the current extraordinary measures due to Covid, which expire on April 11, 2021, the organizer (KKK Tacen and KZS) postpones the deadline for cancellation of the competition to Monday, April 12, 2021.

Organizing Committee KKK Tacen