Vabim vas na redni Občni zbor športnega društva Kajak Kanu Klub Tacen, ki bo

v torek, 29.3.2016 s pričetkom ob 18.30 uri

v dvorani Gasilskega doma Tacen, Tacenska 154, Ljubljana.

Ker bo to tudi volilni Občni zbor, vas vabim, da kandidirate za predsednika ter člane organov društva.

Kandidature in/ali predloge lahko pošljete po navadni pošti na naslov društva ali pa na elektronski naslov.

Prelagani dnevni red:

1. Otvoritev, ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikar, overovitelj zapisnika, verifikacijska komisija

3. Obravnava in potrditev letnih poročil: poročilo predsednika in upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo strokovnega sveta, poročilo sveta staršev in poročilo disciplinske komisije

4. Volitve novega predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora, sveta staršev in disciplinske komisije

5. Razno

 

Na občnem zboru lahko volijo le tisti člani društva, ki so poravnali članarino za leto 2016. Članarino lahko poravnate na TRR kluba na podlagi prejetega računa. Če računa niste prejeli nas obvestite na elektronski naslov kluba. Plačilo pred Občnim zborom tokrat zaradi uvedb davčnih blagajn ne bo mogoče!

 

Ljubljana, 29.2.2016                                                

 

Predsednica društva

Melita Močnik