Za tekmovalce in starše:

Obrazec za pošiljanje obvestil klubu

Ta obrazec se uporablja za pošiljanje pomembnih obvestil – prejemniki so klub (glavni trener), tajnica kluba in predsednik. S tem vmesnikom se zagotavlja, da se sporočilo ne spregleda. Obrazec uporabite, ko želite sporočiti klubu daljše začasne odsotnosti od vadbe (vsaj en teden pred nastopom odsotnosti), zahteve za izpis, prenehanja z  vadbo, za sporočanje sprememb urnika vadbe (kolikrat na teden) in morebitna druga obvestila, ki vplivajo na organizacijo vadbe ali višino vadnine.

Ta obrazec lahko uporabite, tudi če se želite pritožiti ali kaj pohvalit.

_________________

Naslovi in kontakti:

Obrazec za vnos novega kontakta

Preko tega obrazca se vnašajo podatki o naših članih, sponzorjih/donatorjih ali drugih subjektov.

_________________

Za trenerje in tekmovalce:

Potni nalog:

Obračun kilometrine (uporba zasebnega vozila): klub krije vsak prevoženi kilometer v višini 10% (za osebni avto), 12% (za kombi brez prikolice s čolni) in 15% (za kombi s prikolico s čolni)  maloprodajne cene 95 oktanskega neosvinčenega bencina (zaokrženo na dve decimalki)

– Obrazec za poročilo s službene pot*

Obrazec je potrebno *obvezno izpolniti, poročilo je obvezna priloga k potnem nalogu. Poročila vam ni potrebno tiskati in prilagati.

– Obrazec za pripravo stroškovnika

Obrazec za vnos računov, ki je priloga k potnem nalogu. Predvsem kot pomoč za tiste, ki zbirate račune in enkrat na mesec prinesete “goro” le-teh v obračun in izplačilo. Tudi v primeru deljenih stroškov, ko je račun delno, ali v celoti plačal nekdo drug, ki ni nosilec potnega naloga, v primeru akontacij itd.

Vpisnica

Izpisnica

Prijava odsotnosti z dela

Predlog za izdajo naročilnice

_________________

Podjemna pogodba:

Mesečni obračun

 

_________________

Logotipi:

 

_________________

Sponzorske in donatorske pogodbe:

Prošnja za sponzorstvo ali donatorstvo

Donatorska pogodba

Sponzorska pogodba

Navodilo za koriščenje sponzorskih sredstev

Pismo o nameri

 

_________________

Predloge dokumentov (administracija):

Predloga za dopis

Zadolžnica / Reverz

Soglasje za organizacijo tekmovanja na poligonu Tacen

Soglasje (Čižman)

Polletno poročilo 2011 za MOL

Letno poročilo 2011 za MOL

 

_________________

Povezave

Studenski servis Maribor:

  • klikservis – s programom lahko hitro, enostavno in sistematično obračunate zaslužke dijakom in študentom.

e-Študentski servis:

webŠtudent – s programom lahko hitro, enostavno in sistematično obračunate zaslužke dijakom in študentom.

MiniMax – računovoski program

 

_________________

Organizacija tekme

Obrazec za NMP

Predizpolnjena vloga za UE s prilogami

Tabela opravil

Prazen obrazec prijave tekmovanja (za UE), pdf